De Kroningsfeesten.

 

Het volksspel Fioretti van donderdag 9 juli 2009.

Het volksspel Fioretti op donderdag 9 juli 2009. Klik HIER.

De ommegang van dinsdag 7 juli 2009.

De groep Verheerlijking tot einde. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Pinksteren. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Verrijzenis. Dinsdag 9 juli 2009.

De groep Ontmoeting. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Bruiloft. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Afscheid. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Vinding. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Opdracht. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Geboorte. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Bezoek. Dinsdag 7 juli 2009.

De groep Boodschap. Klik HIER. Dinsdag 7 juli 2009.

Intro en de groep Onbevlekte Ontvangenis. Klik HIER. Dinsdag 7 juli 2009.

 

De ommegang van zondag 5 juli 2009.

De groep Pinksteren. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009

De groep Verrijzenis. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Ontmoeting. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Bruiloft. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Afscheid. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Vinding. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Opdracht. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Geboorte. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Bezoek. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Boodschap. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De groep Onbevlekte Ontvangenis. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De processie van zondag 5 juli 2009: de intro. Klik HIER. Zondag 5 juli 2009.

De hoogmis in de basiliek zondag 5 juli 2009. N.B. Foto's van mijn TVscherm dus schiet niet op de fotograaf!

Dag van de uitgeweken Tongenaren 2009

De Kroningstekenwedstrijd 2009

Kroning 2002

Mijn vriend Jean Weyns stuurde mij foto's van de kroningsfeesten in 1939. Hij schreef erbij:
"Hierbij enkele afbeeldingen van de zevenjaarlijks stoet 1939.
Er werden toen relikwieën meegedragen door de bisschop.
Stukje van de sluier van de H Maria ?
Stukje van het kruis van Christus?

Waar bevinden zich deze nu ?".

Kroningsboekje 1904 (met dank aan Justin Declercq)